top of page

Ra Mắt Sách Tại Washington DC 2014

Phóng sự buổi ra mắt sách Tháng Tư Đen tại trụ sở của Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn hôm 12/7/2014.

Tác phẩm "Tháng Tư Đen" do Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ xuất bản và Nhà Xuất Bản Cành Nam phát hành.


Nhà Xuất Bản Cành Nam

Tổ Hợp Xuất Bản Đông Bắc Hoa Kỳ.

Comments


bottom of page