top of page

"Tháng Tư Đen" tìm hiểu sâu xa hai năm cuối Chiến Tranh Việt Nam, đưa ra những bằng chứng ngược lại các luận điểm của giới học giả và truyền thông, trả lại sự thật và chính nghĩa cho người dân và người lính Nam Việt Nam.

Tháng Tư Đen

SKU: 0001
$40.00Price
  • Hiện nay sách "Tháng Tư Đen" đang được in thêm. Xin vui lòng gởi email đặt sách. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay với Quý Bạn Đọc. Xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của Quý Bạn.

  • Trong Hoa Kỳ - Xin kèm cước phí 5 USD.
    Ngoài Hoa Kỳ - Xin vui lòng email trước.

bottom of page