top of page

Phỏng Vấn Tác Giả- Viet TV 2015

Updated: Feb 21, 2021

Phóng viên Đào Hiếu Thảo của Viet TV phỏng vấn George J. Veith với đề tài: "Tìm Hiểu Về Cuộc Chiến Tranh Việt Nam: Towards a better understanding of the Vietnam War."


"It is very difficult thing for many of the officers to open up. It is always very difficult for me to watch men who has been through so much start to cry about these things. Many people were very open, there were some people who didn't want to talk to me, they couldn't revisit the past or they thought they had done something that dishonored them. So I think that for me, I was always very grateful to anybody who would open up about a very painful episode in their life , so that to me was the best part of the book was talking to the (ARVN) veterans."


"I think for the South Vietnamese military, they should take pride that many units still fighting at to the very end, that's what I've tried to point out in the book."

"Nhiều sĩ quan đã không thể thốt nổi nên lời. Thật đau lòng khi thấy những người đàn ông dày dạn khói lửa nấc lên khóc. Nhiều người có thể kể lại chuyện của họ, nhưng nhiều người không muốn nói gì hết, họ không muốn nhớ lại quá khứ hay nghĩ là họ đã làm những điều trái danh dự. Thế nên, tôi luôn rất biết ơn những người đã kể cho tôi nghe giai đoạn đau thương trong đời họ. Nên khi thực hiện cuốn sách này, điều đáng nhớ nhất với tôi là được chuyện trò với các sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa."


"Khi nhớ đến về các chiến sĩ Miền Nam, tôi nghĩ họ nên hãnh diện vì nhiều đơn vị vẫn chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Đó chính là điều tôi muốn chỉ ra trong cuốn sách này."

Comments


bottom of page