top of page

Phỏng Vấn Tác Giả - Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa 2021

Chương trình sinh hoạt đặc biệt trong mùa Quốc Hận - Tháng Tư Đen 2021 của diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam & diễn đàn Chính Nghĩa VNCH trên hệ thống Paltalk & Facebook toàn cầu.


Mạn đàm với tác giả GEORGE J.VEITH và bình luận gia PHẠM GIA ĐẠI.


oOo


Mạn đàm với tác giả GEORGE J.VEITH và dược sĩ CAO XUÂN THANH NGỌC (Christina Cao) & phó chủ tịch Nội Vụ Cộng Đồng Việt Nam, Nam California NGUYỄN KIM BÌNH.
Comments


bottom of page