top of page

Thuyết Trình Tại Texas Tech University 2019

Updated: Apr 22, 2021

Trung Tâm Sử Liệu "Vietnam Center & Archive Institute for Peace" tổ chức một cuộc hội thảo lớn về đề tài "1969: Vietnamization and the Year of Transition in the Vietnam War." (1969: Việt Nam Hóa - Năm Chuyển Đổi Cuộc Chiến Việt Nam) trong hai ngày 26-27 tháng Tư năm 2019 tại Đại Học Texas Tech University. Gần 70 bài tham luận từ hơn 100 diễn giả, chia ra 26 đề tài, từ những vấn đề chiến lược, những trận đánh quan trọng, đến những biến chuyển chính trị phức tạp trong thời điểm 1969-1970.


Đề tài George J. Veith trình bày:

President Nguyễn Văn Thiệu's Strategy for Vietnamization. (Chiến Lược Việt Nam Hóa Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu).


Lời Mở Đầu

"Vietnamization" vẫn thường bị cho là đã được nghĩ ra bởi Tổng Thống Richard Nixon, nhưng thực sự khái niệm này đã được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đề xuất lần đầu tiên vào tháng Tư năm 1968. Tổng Thống Thiệu đã có một tầm nhìn rộng lớn, trong đó nỗ lực thay thế hỏa lực quân sự từ Mỹ qua Việt chỉ là một. Chiến lược "Việt Nam Hóa" bao gồm:

 1. Một chiến lược chính trị / quân sự tổng hợp để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong tương lai với Cộng Sản.

 2. Giảm áp lực phản chiến đối với Chính Phủ Hoa Kỳ để họ tiếp tục hỗ trợ miền Nam Việt Nam.

 3. Giữ lực lượng Hoa Kỳ đồn trú tại VN để bảo đảm hòa bình và hỗ trợ quân sự cần thiết (hậu cần, không quân)

 4. Duy trì viện trợ của Hoa Kỳ cho đến khi Sài Gòn tự túc về kinh tế.


Nội Dung Thuyết Trình (Tóm Tắt Những Điểm Chính)
 1. Tổng Thống (TT) Thiệu muốn giảm sự hiện diện của Hoa Kỳ tại hai lãnh vực: Quân Sự và Đàm Phán Hòa Bình. Tới 1969, thêm lãnh vực thứ ba: Kinh Tế.

 2. Việt Nam Hóa Quân Sự: Cuối năm 1968, TT Thiệu tuyên bố Hoa Kỳ có thể từng bước rút lực lượng khỏi Nam Việt Nam.

 3. Việt Nam Hóa Đàm Phán Hòa Bình, Đầu năm 1968, TT Thiệu muốn Hà Nội phải đàm phán trực tiếp với Sài Gòn. Cuối năm 1969, TT Thiệu tuyên bố: "Chúng ta đã sẵn sàng thay thế một phần lực lượng Đồng Minh."

 4. Sau Tết Mậu Thân 1968, TT Thiệu nói riêng với Đại Sứ Ellsworth Bunker rằng: Chiến tranh sẽ không kết thúc bởi một chiến thắng về quân sự mà bằng một cuộc đấu tranh chính trị.

 5. Đại Sứ Bunker không muốn TT Thiệu công bố ý định muốn thảo luận về việc rút bớt quân đội Hoa Kỳ, lý do vì muốn Tổng Thống Richard Nixon mới là người làm điều này, như thế ông Nixon sẽ thu được sự ủng hộ của dân chúng Mỹ.

 6. Cần chú ý, TT Thiệu không bao giờ xử dụng chữ "Vietnamization" trong bất kỳ phát biểu chính thức nào. TT Thiệu cũng không dùng chữ "De-Americanize". Ông chỉ dùng chữ "replacement - thay thế" chứ không dùng "withdrawal - rút lui".

 7. Tháng 6/1969, TT Nixon bắt đầu rút quân như TT Thiệu đã đề nghị tháng Giêng 1969.

 8. TT Thiệu xúc tiến việc tổ chứ lực lượng Nhân Dân Tự Vệ dù đó là điều nguy hiểm vì phải trang bị vũ khí cho người dân nông thôn.

 9. TT Thiệu nhấn mạnh với ông Nixon rằng để đạt được khả năng "Tự Túc - Tự Cường", Miền Nam trong những bước đầu cần sự hỗ trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ.

 10. Tháng Giêng 1970, TT Thiệu yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ thực phẩm và vật liệu để xây dựng những khu nhà gia binh cho người lính. "Khẩu M-16 có ích gì trong tay một người ăn không đủ no!" (Tổng Trưởng Kinh Tế Phạm Kim Ngọc).

 11. Tóm lại, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và chính phủ của ông đã đề xuất những chiến lược để có thể tự lực chiến đấu với kẻ thù và xây dựng đất nước phú cường.


Tháng 11/ 1969, Tổng Thống Thiệu ra lệnh cấm xử dụng chữ "Vietnamization" trong chính phủ. Ông cho rằng chữ ấy hàm ý chỉ có quân đội Mỹ chiến đấu, và Việt Cộng sẽ "tuyên truyền rằng Hoa Kỳ đã thua nên phải dùng người Việt Nam để thay thế."

(Ghi chú: Tổng Thống Thiệu đã hoàn toàn đúng. "Vietnamization" thường bị dịch là "Việt Nam Hóa Chiến Tranh". Đây là cách dịch vô cùng sai. Và quả thật, Việt Cộng đã bám vào chữ này để tuyên truyền rằng "Đó là âm mưu "đổi màu da cho xác chết", dùng người Việt đánh thay cho người Mỹ")
Comments


bottom of page